สล็อตออนไลน์ กาแฟยี่ห้อดัง ทำ 3 นายตำรวจชุมพร วูบ ตรวจเจอฉี่ม่วง ต้องหามส่ง รพ.

สล็อตออนไลน์ กาแฟยี่ห้อดัง ทำ 3 นายตำรวจชุมพร วูบ ตรวจเจอฉี่ม่วง ต้องหามส่ง รพ.

สล็อตออนไลน์ กาแฟยี่ห้อดัง เล่นงาน 3 นายตำรวจที่ชุมพร ดื่มแล้ววูบ ต้องหามส่งโรงพยาบาล ก่อนตรวจเจอฉี่ม่วง เร่งสืบหาที่มา ส่งตรวจพิสูจน์ส่วนผสมแล้ว รายงานข่าวจากเว็บไซต์ Khaosod Online วันที่ 19 พ.ย.64 พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจ 3 นายในพื้นที่จังหวัดชุมพร ดื่มกาแฟยี่ห้อดัง แล้วพบว่าจากนั้นมีอาการวิงเวียนศีรษะ ทรงตัวไม่อยู่ หมดสติ ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล

โดยการตรวจปัสสาวะ พบว่าตำรวจทั้งสามนายมีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย 

เบื้องต้นได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และสืบสวนที่มาของกาแฟดังกล่าว รวมถึงทำการจัดเก็บตัวอย่างกาแฟต้องสงสัยดังกล่าวส่งตรวจพิสูจน์ส่วนผสมแล้ว อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ว่ามีการปนเปื้อนของสารเสพติดหรือไม่ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ มีข่าวแก๊งค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนรูปแบบ นำยาบ้า มาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ซองกาแฟแล้วลักลอบส่งเข้ามาในไทย ซึ่งก็ต้องติดตามดูกันว่า เคสของสามนายตำรวจที่ชุมพรนี้จะคล้ายกับกรณี ยาเสพติดที่ผสมในกาแฟตามที่เคยเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้หรือไม่

กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24

สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้

ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ

สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนา Web Application โดยเฉพาะขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยได้รวดเร็วขึ้น โดยระบบจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้เอาประกันภัยทางออนไลน์

บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์รวม 47 คู่สาย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยจะเพิ่มเป็น 100 คู่สาย ในระยะถัดไป

เริ่มใช้ 1 ธ.ค.! ระบบตัดแต้มโชเฟอร์ แต้มหมดโดนระงับใบอนุญาต

ขนส่งทางบก เตรียมเริ่มใช้ ระบบตัดแต้มโชเฟอร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ หากแต้มหมด 100 แต้มจะถูกระงับใบอนุญาตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาดำเนินการบังคับใช้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ที่ได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564

โดยนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป เพื่อ มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลดการกระทำผิดซ้ำ ระเบียบทั้งสองฉบับใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก รถโดยสาร) และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โดยนำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน

สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและตัดคะแนน การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ หรือขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ สล็อตออนไลน์